ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ปี 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563