ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

1. แบบสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ปี พ.ศ.2562
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0gNUVHLlCVDXXB53z6ogXU57oK6qOD0Ycy5RfxnQpqfaSqg/viewform?fbclid=IwAR3fXc9-x3GKmeMttrFCrg6WeeXQCw0K1L0–68mYmLc7K63BxJYYH6Nwcg

2. เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
www.nongkoo-buriram.go.th

3. เพจ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
https://www.facebook.com/nongkooburiram/

4. เบอร์โทร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
044-660748

5. สายตรงผู้บริหาร
เบอร์โทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู 081-7606292