กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล”ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู พร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ ,นักเรียนบ้านบุตาวงษ์ และจิตอาสาพระราชทานทุกส่วน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล”ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563