กิจกรรมตรวจตลาดคลองถมร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

นายสุวรรณ์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู , นายบันเทิง กิจสูงเนิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ,นายศุภฤกษ์ ล่ามกิจจา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคู,เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหนองคู ร่วมตรวจคัดกรองผู้มาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดคลองถม และร่วมรณรงค์ตลาดปลอดโฟม ” ยืดอกพกถุงผ้า” วันที่ 3 พฤษจิกายน 2563