ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าตำบลหนองคู

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าตำบลหนองคู บริเวณศาลากลางบ้านน้อยบุตาวงษ์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)