ประชาสัมพันธ์ร้านค้า โรงแรม รีสร์อท ขอความร่วมมือช่วยกันป้องกันโควิด ด้วยการจัดหาเจลไว้บริการ

ประชาสัมพันธ์ร้านค้า โรงแรม รีสร์อท ขอความร่วมมือช่วยกันป้องกันโควิด ด้วยการจัดหาเจลไว้บริการ ขอขอบคุณทุกร้านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ