พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตร น้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ครบ 120 ปี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563

เจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตร น้อมรำลึก วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ครบ 120 ปี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563