อบต.หนองคู โดยนายสุวรรณ์ ประเสริฐ นายก อบต. พร้อมรองนายก ฯ มอบหน้ากากผ้า พร้อมเจลฯ ให้แก่โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ โรงเรียนบ้านแท่นพระ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก